Gxp Pharm Spółka z o.o.
tel. 61 853 16 56
kom. 503 039 156
email: szkolenia@gxppharm.pl
Strona główna » Dobra Praktyka Dystrybucyjna: realizacja wymagań w praktyce i powiązania z wytycznymi...

Dobra Praktyka Dystrybucyjna: realizacja wymagań w praktyce i powiązania z wytycznymi Zarządzania Ryzykiem Jakości

28 maja 2014 roku, Warszawa

Hotel Łazienkowski, u. 29 Listopada 3b

wykładowca: Joanna Podoba

Program:

 • System Zapewnienia Jakości przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucja produktów leczniczych: cele i zadania
 • Wymagania w zakresie personelu (w tym rola osoby odpowiedzialnej za zarzadzanie jakością): teoria i praktyka
 • Pośrednicy w obrocie hurtowym: nowe wymagania i propozycje ich realizacji
 • Pomieszczenia, wyposażenie i systemy skomputeryzowane u dystrybutora produktów leczniczych: główne problemy i sposoby ich rozwiązania
 • Prowadzenie dokumentacji dystrybutora produktów leczniczych: pryncypia, wskazówki praktyczne
 • Realizacja kluczowych procesów: na co trzeba zwrócić uwagę?
 • Inspekcje własne/Audity wewnętrzne: jak to zrobić w sytuacji ograniczonych zasobów?
 • Przechowywanie produktów leczniczych
 • Kwalifikacja dostawców: kluczowe zasady
 • Transport produktów leczniczych
 • Wstrzymanie w obrocie/wycofanie z obrotu produktu leczniczego: aktualne wymagania
 • Zarządzanie Ryzykiem Jakości: teoria i praktyka
 • Korzyści z zastosowania procedury Zarzadzania Ryzykiem Jakości w praktyce dystrybutora produktów leczniczych
 • Jak sprawnie i skutecznie przeprowadzić proces analizy i oceny ryzyka
 • Sposoby minimalizacji ryzyka w praktyce
 • Ryzyka akceptowalne i metody ich kontroli
 • Postepowanie w przypadkach ryzyk nieakceptowalnych na przykładach
 • Ocena zasadności uruchamiania procedury analizy ryzyka w wybranych sytuacjach
 • Istniejące alternatywy dla zarzadzania ryzykiem jakości
 • Udział i rola Osoby Wykwalifikowanej w procesach szacowania i akceptacji ryzyk jakościowych

  Informacje organizacyjne: 

  10.00 – 10.15 Rejestracja,
  10.15 – 16.30 Wykłady (przerwa na lunch 13.30 i 2 przerwy kawowe).
  Cena: 900 PLN plus VAT. Firmom zgłaszającym dwie osoby przysługuje 30%-owy rabat w opłacie za drugą osobę.
  Cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe (także w formie elektronicznej), certyfikaty, przerwy kawowe, lunch.
  Termin przyjmowania zgłoszeń: do 23 maja 2014 roku